KONZULI DÍJTÁBLÁZAT

 

Érvényes: 2021. január 1-jétől

A gyakrabban előforduló konzuli szolgáltatások költségei tájékoztató jelleggel

1. Magánútlevél igénylése

Útlevél (10 évre, 18-65 év között) 383 SAR

Útlevél (12 év alattiak részére) 235 SAR

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) 221 SAR

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) 212 SAR

Útlevél (12-18 év között) 235 SAR

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) 221 SAR

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 212 SAR

Útlevél (5 évre, 18-65 év között) 298 SAR

Útlevél (65 év fölött) 0 SAR

2. Hitelesítés

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 135 SAR

Hitelesítés (magánszemély aláírása) 135 SAR

Hitelesítés (másolat) 90 SAR

Felülhitelesítés (diplomáciai) 113 SAR

Felülhitelesítés (miniszteri) 90 SAR

3. Hazai anyakönyvezés

Születés anyakönyvezése 0 SAR

Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése 0 SAR

Haláleset anyakönyvezése 0 SAR

Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból 0 SAR

4. Vízum

"D" vízumdíj 270 SAR

"A" vízumdíj 360 SAR

5. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 SAR

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétel kérelemre 0 SAR

Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése 0 SAR

Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” (LIG) pótlása 0 SAR

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0 SAR

6. Névváltoztatást érintő ügyek

Névváltoztatás (születéskori névre), anyakönyvi kivonattal/kivonat nélkül 126 SAR

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül 0 SAR

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal 0 SAR

Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0 SAR

Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonat nélkül 41 SAR

Névviselési forma módosítása (házassági), anyakönyvi kivonattal 41 SAR

7. Okiratbeszerzés Magyarországról

Anyakönyvi kivonat (születés, házasság, haláleset hazai anyakönyvezése) 0 SAR  

Családi állapot igazolása külföldre 41 SAR

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (a díj tartalmazza a konzuli közreműködést) 203 SAR

8. Egyéni konzuli szolgáltatás vagy felszámolható díj

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 203 SAR

Kiszállási költségátalány 113 SAR

Irattovábbítás Magyarországra 113 SAR

Jogorvoslat (tartózkodási engedély) 90 SAR

Jogorvoslat (vízum) 135 SAR

9. Állampolgársági bizonyítvány igénylése 41 SAR                                                          

10. A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak (hazatérés) 135 SAR

Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 135 SAR

Ideiglenes úti okmány (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak 135 SAR

11. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

Halottszállítási engedély kiállítása 158 SAR                                            

Egyéb hatósági bizonyítvány/igazolás kiállítása 158 SAR             

12. Egyéb hatósági ügy a konzulnál

Apai elismerő nyilatkozat felvétele 158 SAR

Házasságkötési szándék bejelentése 158 SAR

Hazatérési kölcsön díja 135 SAR