KONZULI DÍJTÁBLÁZAT

 

Érvényes: 2022. január 1-jétől

A gyakrabban előforduló konzuli szolgáltatások költségei tájékoztató jelleggel

1. Magánútlevél igénylése

Útlevél (10 évre, 18-65 év között)  358 SAR

Útlevél (12 év alattiak részére) 225 SAR

Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) 212 SAR

Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) 203 SAR

Útlevél (12-18 év között) 225 SAR

Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) 212 SAR

Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 203 SAR

Útlevél (5 évre, 18-65 év között) 285 SAR

Útlevél (65 év fölött) 0 SAR

2. Hitelesítés

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 130 SAR

Hitelesítés (magánszemély aláírása) 130 SAR

Hitelesítés (másolat) 87 SAR

Felülhitelesítés (diplomáciai) 108 SAR

Felülhitelesítés (miniszteri) 87 SAR

3. Hazai anyakönyvezés

Születés anyakönyvezése 0 SAR

Házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése 0 SAR

Haláleset anyakönyvezése 0 SAR

Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból 0 SAR

4. Vízum

"D" vízumdíj 474 SAR

"A" vízumdíj 345 SAR

5. Személyi adat- és lakcímnyilvántartást érintő ügyek

Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 SAR

Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétel kérelemre 0 SAR

Külföldi lakóhely megváltoztatásának bejelentése 0 SAR

Külföldön élőként nyilvántartott részére „lakcímkártya” (LIG) pótlása 0 SAR

Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0 SAR

6. Névváltoztatást érintő ügyek

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül 0 SAR

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal 0 SAR

Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0 SAR

7. Okiratbeszerzés Magyarországról

Anyakönyvi kivonat (születés, házasság, haláleset hazai anyakönyvezése) 0 SAR  

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (a díj tartalmazza a konzuli közreműködést) 194 SAR

8. Egyéni konzuli szolgáltatás vagy felszámolható díj

Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 194 SAR

Kiszállási költségátalány 65 SAR

Irattovábbítás Magyarországra 108 SAR

Jogorvoslat (tartózkodási engedély) 689 SAR

Jogorvoslat (vízum) 689 SAR                                                         

9. A külképviseleten kiállítható úti okmányok (hatósági igazolványok)

Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak (hazatérés) 130 SAR

Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 130 SAR

Ideiglenes úti okmány (ETD) kiállítása uniós állampolgárnak 130 SAR

10. A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok

Halottszállítási engedély kiállítása 151 SAR                                            

Egyéb hatósági bizonyítvány/igazolás kiállítása 151 SAR             

11. Egyéb hatósági ügy a konzulnál

Apai elismerő nyilatkozat felvétele 151 SAR

Házasságkötési szándék bejelentése 151 SAR

Hazatérési kölcsön díja 130 SAR