A Kiemelt Exportőr Partnerségi Program (KEPP) célja – az elsősorban nagybefektetőkre fókuszáló stratégiai partnerségi megállapodások mintájára – egy kifejezetten magyar tulajdonú, a hazai exporthoz jelentős mértékben hozzájáruló, kiemelt exportőr vállalatoknak szóló együttműködési megállapodás létrehozása. A partnerség jelzi az adott vállalat külpiaci tevékenységének elismerését, annak további kiemelt segítését az állami exportösztönzési intézményrendszer által kínált eszközökkel. A Kiemelt Exportőr Partnerségi Program keretében megkötött megállapodások a szélesebb nyilvánosság felé jelzik a Kormány export-növelésre irányuló elkötelezettségét és a külpiacokon kiemelten sikeres hazai vállalatok segítését, ami egyúttal a még nem, vagy csak eseti jelleggel exportáló vállalatokra is ösztönző hatással lehet. A program célja továbbá a kiemelt exportőr vállalatokkal fennálló együttműködés elmélyítése, azok szorosabb bevonása az állami exportpromóciós programokba, az állami exportösztönző eszközök kialakításába, szakpolitikai egyeztetésekbe. A 2019 márciusában elfogadott Nemzeti Exportstratégia (NEXT) célkitűzéseivel összhangban, a KEPP vállalatok nemzetközi szinten is széles körben ismert „magyar multinacionális vállalatokká”, országimázst megtestesítő márkává fejleszthetők. Angol nyelvű tájékoztató: ITT.